Historijat naše kompanije

Kompanija „MER-KUNIĆ“ d.o.o. je utemeljena u septembru 1999. godine u Jajcu kao zanatska radnja porodice Kunić. Povećanjem obima poslovanja i broja zaposlenih 2006. godine preimenovana je u kompaniju „MER-KUNIĆ“ d.o.o.. Tokom svog decenijskog poslovanja kompanija bilježi postepen, ali konstantan rast i razvoj. Danas na vlastitoj parceli od 2 800 m2 koja se nalazi na atraktivnoj lokaciji u Srednjo-bosanskom kantonu, tačnije na tranzitnom putu Sarajevo-Banja Luka, posjeduje upravnu zgradu, hale kao i ostale prateće objekte potrebne za rad preduzeća. Zahvaljujući konstantnom ulaganju u tehnologiju (savremene mašine) i u educiranje zaposlenih, kompanija je danas osposobljena za proizvodnju vrlo kvalitetnog i modernog masivnog i pločastog namještaja.

Osnovni motiv kompanije „MER-KUNIĆ“ d.o.o. jeste da proizvede kvalitetan, dugotrajan i funkcionalan namještaj za Vaš topli dom.

Politika kvalitete

Kvalitet je sastavni dio politike kompanije „MER-KUNIĆ“ d.o.o. i zasniva se na konstantnom poboljšanju kvaliteta poslovanja, a sve s ciljem da kupac bude zadovoljan.

Jedan od osnovnih oslonaca našeg poslovanja i razvoja su zaposleni. Politika kvalitete daje smjernice za ponašanje svih zaposlenih počevši od rukovodstva pa sve do zaposlenih u proizvodnom procesu i montaži finalnih proizvoda.